mgr

Marta Lewandowska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ukończyła szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży CBT. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w tym ukierunkowanych dla osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, szkolenia dotyczące wykorzystania ADOS 2 w diagnostyce klinicznej, uprawnienia do stosowania Skali Stanford-Binet 5 w praktyce diagnostycznej czy wykonywania diagnozy dysleksji. Terapeuta w ramach WWR. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i dorosłymi. Stale podwyższa kwalifikacje zawodowe aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentów.

Specjalizacja

Psycholog dzieci i młodzieży, diagnosta.

Kwalifikacje

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w ośrodkach terapeutycznych dla dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju, jako wieloletni diagnosta państwowych placówek neuropsychiatrycznych. Współpracuje z przedszkolem integracyjnym. Wieloletni diagnosta w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Poradni dla Osób z Autyzmem, wykonywała zlecenia diagnostyczne od lekarzy Poradni Neurologicznej. Prowadzi terapie indywidualne i grupowe dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz pełną diagnostykę dzieci od 3 roku życia w zespole z lekarzem psychiatrą.  Konsultuje i nadzoruje pracę terapeutów pracujących z dzieckiem w środowisku domowym i szkolnym. W pracy zwraca szczególną uwagę na współpracę z nauczycielami oraz rodziną dziecka.

Zajmuje się

 • kompleksową diagnostyką psychologiczną z wykorzystaniem dostępnych i aktualnych narzędzi badawczych w tym badanie intelektu, badania osobowościowe, ocena kompetencji społecznych i poziomu funkcji poznawczych, badanie w kierunku zaburzeń emocjonalnych, lękowych, depresyjnych i innych;
 • kompleksową diagnostyką zaburzeń ze spektrum autyzmu;
 • diagnozą ADHD, ODD u dzieci i młodzieży oraz wsparciem ich rodziców;
 • diagnozą i terapią tików;
 • diagnozą dysleksji dzieci od 7 r.ż., i młodzieży;
 • diagnozą zaburzeń depresyjnych, lękowych i mieszanych;
 • pomocą psychologiczną dzieciom z objawami zaburzeń koncentracji uwagi i nadpobudliwości psychoruchowej oraz ich rodzicom;
 • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS) od poziomu diady do pełnej grupy terapeutycznej;
 • psychoedukacją i poradnictwem psychologicznym dla rodziców/opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i dzieci nadpobudliwych;
 • poradnictwem, psychoedukacją i wsparciem dla rodzeństwa dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi;
 • prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Prowadzi konsultacje w miejscu naturalnego funkcjonowania dziecka (przedszkole, szkoła, dom) oraz nadzór terapeutyczny nad prowadzoną w tych miejscach terapią,  możliwość tworzenia indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci do wieku wczesnoszkolnego.

Diagnozuję dzieci i młodzież w wieku od 3 roku życia do 18 lat.

Nie zajmuje się terapią rodzinną, terapią indywidualną rodziców pacjentów.

Na pierwszą wizytę zapraszam samych rodziców, niezależnie od wieku dziecka. Proszę o zabranie ze sobą dokumentacji z dotychczas przeprowadzonych badań, orzeczenia i opinie o dziecku.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

SIELECKA, WARSZAWA, Centrum Terapii Dzieci, Młodzieży i Rodzin

ul. Sielecka 22 lok. 11
00-780 Warszawa

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.