mgr

Magdalena Roessler-Górecka

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego od 2005 roku, uzyskała dyplom z wyróżnieniem. Ukończyła studia podyplomowe w dziedzinie psychologii klinicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w 2012 roku.

Specjalizacje

Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny.

Kwalifikacje

W toku czteroletniej specjalizacji odbyła dwuletnie szkolenie w bloku szczegółowym z neuropsychologii klinicznej i z wynikiem bardzo dobrym zdała egzamin państwowy, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej w 2014 roku.

Pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest zatrudniona na etacie starszego asystenta w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej, jest autorką publikacji w czasopismach naukowych, zaangażowaną w projekty związane z rehabilitacją neuropsychologiczną, wykłady i szkolenia w zakresie neuropsychologii klinicznej.

Zajmuje się

  • diagnozą funkcjonowania poznawczego (uwagi, pamięci, myślenia, funkcji językowych, wzrokowo-przestrzennych oraz wykonawczych) u osób dorosłych
  • diagnozą i terapią zaburzeń językowych o typie afazji
  • rehabilitacją neuropsychologiczną pacjentów z uszkodzeniami mózgu (m.in. po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, zabiegach neurochirurgicznych)
  • diagnozą zespołów otępiennych
  • pomocą psychologiczną osobom z uszkodzeniami mózgu o różnej etiologii, jak również ich opiekunom
  • diagnozą zespołu nadpobudliwości psychoruchowej u osób dorosłych (ADHD)
  • przeprowadzaniem testów inteligencji (WAIS – R) i osobowości (MMPI – 2)
  • poradnictwem dotyczącym metod wspierania funkcji poznawczych w toku fizjologicznego starzenia się (m.in. strategie pamięciowe, mnemotechniki, kompensacje, aktywizacja poznawcza) u osób zdrowych
  • UWAGA! Na pierwszą konsultację do neuropsychologa należy umówić się na dwie godziny! Jest to konsultacja dłuższa niż standardowo.

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

DYGASIŃSKIEGO, WARSZAWA, Centrum Terapii ProPsyche

ul. Dygasińskiego 18
01-603 Warszawa

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.