dr n. med.

Katarzyna Polanowska

Jest neuropsychologiem klinicznym. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Posiada specjalizację z zakresu psychologii klinicznej i tytuł doktora nauk medycznych. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Nauk Neurologicznych ProNeuro.

Specjalizacje

Neuropsycholog, specjalista psycholog kliniczny.

Kwalifikacje

W zawodzie pracuje ponad 20 lat. Działalność kliniczną łączy z naukową. Jest adiunktem w Pracowni Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii i konsultantem w Klinice Neurologii i Epileptologii Szpitala im. Orłowskiego w Warszawie. Zajmuje się diagnostyką i terapią zaburzeń poznawczo-behawioralnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu, a także diagnostyką różnicową zaburzeń psychogennych o obrazie chorób neurologicznych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wykładowcą na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i na kursach specjalizacyjnych dla psychologów i lekarzy. Współtworzyła komputerowy programu do terapii afazji „Afa-System”.

W pracy klinicznej, dostosowuje swą wiedzę i umiejętności do indywidualnej sytuacji, potrzeb i możliwości drugiego człowieka. Swoje kompetencje zawodowe zwiększa zgłębiając literaturę fachową, uczestnicząc w kursach i konferencjach naukowych.

Zajmuje się

  • ocena funkcji i zdolności poznawczych (uwagi, pamięci, myślenia, zdolności językowych, wykonawczych, wzrokowo-konstrukcyjnych) u młodzieży i osób dorosłych,
  • ocena ogólnej sprawności intelektualnej (m.in. test WAIS-R) i osobowości (test MMPI-2),
  • diagnostyka zaburzeń poznawczych spowodowanych chorobami mózgu o różnej etiologii (choroby naczyniowe, urazy czaszkowo-mózgowe, neuroinfekcje, guzy mózgu, choroby neurozwyrodnieniowe),
  • diagnostyka dla celów terapii neuropsychologicznej zaburzeń, które istotnie zakłócają funkcjonowanie człowieka (m.in. afazja, zespół zaniedbywania, amnezja) i powstały w wyniku ogniskowego, niepostępującego uszkodzenia mózgu (np. udar mózgu, uraz głowy),
  • poradnictwo w zakresie wspierania aktywności poznawczej osób młodych z chorobą mózgową i osób starszych, które cierpią z powodu słabnięcia funkcji poznawczej wraz z wiekiem i/lub w wyniku postępującej choroby mózgu (m.in. możliwości aktywizacji i stymulacji poznawczej, sposoby ćwiczenia funkcji poznawczych, strategie kompensacyjne).

Ten specjalista przyjmuje w placówkach

NABIELAKA, WARSZAWA, Centrum Terapii Psychomedica

ul. Nabielaka 6 lok. 2
00-743 Warszawa

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.