Terapia depresji metodą TMS

Depresja?

Na zaburzenia depresyjne cierpi w Polsce ponad 1,5 miliona ludzi. Standardowe leczenie farmakologiczne wykazuje skuteczność u około 65% pacjentów, natomiast aż u 30% osób z depresją leki nie dają pozytywnych efektów.

Lekooporna depresja to stan uniemożliwiający normalne funkcjonowanie. W takiej sytuacji poszukiwanie innych, skutecznych form leczenia jest konieczne! Współczesna psychiatria oferuje nową możliwość leczenia depresji przy pomocy przezczaszkowej stymulacji magnetycznej czyli TMS (ang. transcranial magnetic stimulation).

Czym jest TMS?

TMS to całkowicie bezpieczna metoda umożliwiająca nieinwazyjną i bezbolesną stymulację ośrodkowego układu nerwowego, o udowodnionym leczniczym wpływie w niektórych zaburzeniach psychicznych. TMS poprzez aplikację serii impulsów magnetycznych wpływa na poziom aktywności danego rejonu mózgu.

Leczenie przeciwdepresyjne przy pomocy TMS nastawione jest na spowodowanie zwiększenia aktywności mózgu w tych obszarach, które w depresji wykazują jej znaczący spadek – przede wszystkim w okolicach czołowych kory mózgowej, czyli w miejscu powstawania naszych myśli i ośrodku kontroli emocji.

Metoda ta wymaga użycia specjalistycznego sprzętu – stymulatora magnetycznego. Najważniejszą częścią stymulatora jest przykładana do głowy pacjenta cewka generująca krótkotrwałe impulsy magnetyczne, o sile zbliżonej do pola magnetycznego wytwarzanego przez skaner rezonansu magnetycznego (MRI). Impulsy bezboleśnie przenikają przez skórę i kości głowy, a docierając do kory mózgowej modulują jej aktywność poprzez wywołanie lokalnej zmiany pobudliwości komórek nerwowych.

Dla kogo jest przeznaczona ta metoda terapii?

Przede wszystkim jest to metoda leczenia depresji lekoopornej – przeznaczona dla osób, u których farmakoterapia całkowicie zawiodła lub też nie przyniosła spodziewanych efektów.

Terapia TMS stanowi skuteczną alternatywę albo uzupełnienie tradycyjnych metod terapii (farmakoterapii i psychoterapii) i wykazuje wysoką skuteczność w zaburzeniach depresyjnych o charakterze lekoopornym. Terapia kierowana jest do osób dorosłych.

TMS jest także metodą skutecznie wykorzystywaną w terapii szeregu zaburzeń i chorób o podłożu psychicznym i neurologicznym. Liczne badania kliniczne wskazują na wysoką skuteczność TMS m.in. w rehabilitacji poudarowej, leczeniu bólu neuropatycznego i potencjalną skuteczność w terapii zaburzeń lękowych, w tym zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych (OCD), schizofrenii czy leczeniu uzależnień, w szczególności od alkoholu i nikotyny, a także w chorobie Parkinsona i Alzheimera.

Przebieg terapii

Leczenie przy pomocy TMS obejmuje serię zabiegów, których parametry są indywidualnie dobierane dla każdego Pacjenta. Zabiegi odbywają się codziennie w kolejne dni robocze. Terapia trwa od 4 do 6 tygodni, a pojedyncza sesja – około 30-45 minut.

Leczenie rozpoczyna wizyta kwalifikacyjna u lekarza psychiatry w Mazowieckim Szpitalu Allenort. Podczas pierwszej wizyty w Pracowni TMS wykonywany jest pomiar indywidualnego progu wrażliwości, czyli wskaźnika określającego moc, z jaką prowadzona będzie stymulacja. Następnie przy pomocy systemu neuronawigacji wyznaczana jest jej dokładna lokalizacja. Wykorzystanie neuronawigacji pozwala nie tylko niezwykle precyzyjnie określić rejon kory mózgowej poddawany stymulacji, lecz także umożliwia stymulowanie dokładnie tego samego obszaru w trakcie kolejnych zabiegów. Po szczegółowym omówieniu zasad działania i przebiegu terapii rozpoczynana jest pierwsza sesja leczenia.

W trakcie zabiegu Pacjent siedzi wygodnie w fotelu, a przyłożona do głowy cewka emituje fale magnetyczne skierowane precyzyjnie do określonego rejonu mózgu.

Nad procedurą i realizacją zabiegu przez cały czas czuwają nasi najlepsi specjaliści.

Jak długo utrzymuje się efekt terapii TMS?

Według badań naukowych aż u 2/3 pacjentów odnotowuje się znaczącą poprawę funkcjonowania oraz złagodzenie objawów depresji w okresie roku od zakończenia leczenia. Oczywiście, jak przy każdej innej metodzie leczenia depresji, może okazać się niezbędne, aby po upływie kilkunastu czy kilkudziesięciu miesięcy przeprowadzić kilka dodatkowych sesji TMS dla podtrzymania efektu.

Warto pamiętać, że stymulacja mózgu może nie tylko pomóc w zakresie złagodzenia kluczowych objawów depresji, ale także w ograniczeniu występujących w przebiegu choroby deficytów poznawczych. Wielu pacjentów leczonych tą metodą wskazuje na wzrost poziomu energii, która może zostać wykorzystana zarówno w przywracaniu możliwości codziennego funkcjonowania, jak i wzrostu tempa i skuteczności procesu leczenia.

Bezpieczeństwo

TMS to metoda bezpieczna i całkowicie bezbolesna. Ewentualne działania uboczne, obejmujące lekkie doznania bólowe skóry głowy w okolicy stymulowanej, są minimalne i mają charakter przejściowy.

Terapia TMS prowadzona jest w trybie ambulatoryjnym, bez konieczności hospitalizacji czy przebywania na zwolnieniu. Proces leczenia nie wymaga specjalnych przygotowań.

W Mazowieckim Szpitalu i Centrum Diagnostycznym Allenort program leczenia jest dopasowywany indywidualnie do każdego Pacjenta, tak aby maksymalnie zadbać o skuteczność leczenia. Stosujemy najnowszą aparaturę i oprogramowanie, a nasz zespół stanowią wysoko wykwalifikowani specjaliści.

Przeciwwskazania

Głównymi przeciwwskazaniami są:

  • padaczka,
  • przebyte udary mózgu,
  • operacje neurochirurgiczne.

Ponadto wśród przeciwwskazań psychiatrycznych wykluczającym jest występowanie obecnych objawów psychotycznych. Wszelkie okoliczności oraz ocena ryzyka każdego pacjenta jest oceniana indywidualnie na podstawie wyników badań i wywiadu w trakcie konsultacji kwalifikujących.

TMS a elektrowstrząsy (EW)

Elektrowstrząsy w odróżnieniu od TMS wymagają hospitalizacji pacjenta, a także stanowią istotne obciążenie związane z potrzebą krótkotrwałego znieczulenia ogólnego i zwiotczenia. Są metodą zalecaną w leczeniu najcięższych przypadków depresji i schizofrenii. W pozostałych przypadkach efekty stosowania TMS i EW są zbliżone.

Leczenie metodą TMS znajdziesz w Pracowni TMS w Mazowieckim Szpitalu i Centrum Diagnostycznym Allenort im. prof. A. Kępińskiego. 

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy Ci pomóc. 

tel. 22 300 29 33

tel. 22 300 46 45

 

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.