Diagnostyka psychologiczna

Najogólniej przyjmując, pojęcie diagnozy możemy zdefiniować, jako rozpoznanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych. Diagnozę stawiamy w oparciu o objawy, które w szerszym kontekście nie muszą świadczyć o chorobie. Objawy można rozumieć, jako obserwowalny przejaw procesów i właściwości psychicznych człowieka, jego relacji z otoczeniem, a także cech jego kontekstu społecznego, w którym żyje i działa. Aby doszło do rozpoznania stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych, diagnosta przeprowadza badanie diagnostyczne w oparciu o rozmowę, wywiad, obserwację i testy psychologiczne.

Psychologiczna diagnostyka zdrowia psychicznego służy przede wszystkim lepszemu zrozumieniu siebie i swoich zachowań, uświadamia własną specyfikę myślenia i odczuwania, pozwala poznać mocne obszary swojego funkcjonowania i te, które można usprawnić oraz co ważne, pomaga wybrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne, ukierunkowuje, gdzie szukać pomocy ze swoimi trudnościami.

Na diagnostykę psychologiczną może zgłosić się każda osoba, która chce zwiększyć swoją samoświadomość, planuje rozpocząć psychoterapię lub inną formę leczenia, chce określić swoje predyspozycje zawodowe, boryka się trudnościami… Diagnostyka psychologiczna nie jest przeznaczona tylko dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

Psychologiczna diagnostyka zdrowia psychicznego jest zadaniem niezwykle ważnym, wymagającym dużych umiejętności. Wiedzą o tym doskonale nasi doświadczeni diagności.

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.