Cennik usług w Klinikach Terapii Allenort w Warszawie

  • Lekarz psychiatra
  • PSYCHOLOG / SEKSUOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
  • INNI SPECJALIŚCI
  • GRUPY I TRENINGI
  • DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA
  • POZOSTAŁE USŁUGI
  • Badania diagnostyczne
  • LECZENIE DEPRESJI METODĄ PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MAGNETYCZNEJ (TMS)
LEKARZ PSYCHIATRA Czas trwania wizyty Cena
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna  - pierwsza wizyta 45 - 60 min. 200,00 - 250,00 zł
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna - kolejna wizyta 30 min. 180,00 - 230,00 zł

Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii (w trakcie specjalizacji) - pierwsza wizyta

60 min. 180,00 zł
Konsultacja u lekarza rezydenta psychiatrii
(w trakcie specjalizacji) - kolejna wizyta
30 min.

160,00 zł

Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna u wybranych lekarzy oraz profesorów psychiatrii - pierwsza wizyta 45 - 60 min. 350,00 - 500,00 zł
Konsultacja specjalistyczna psychiatryczna u wybranych lekarzy oraz profesorów psychiatrii - kolejna wizyta 30 min. 250,00 - 400,00 zł
Psychoterapia indywidualna u lekarza psychiatrii 60 min. 170,00 zł
Konsultacja kwalifikacyjna psychiatryczna do przyjęcia do szpitala1) 60 min. 300,00 zł
Wizyta domowa 60 min. 400,00 zł

1) Konsultacja realizowana wyłącznie w Poradni Przyszpitalnej - Myśliborska

 

PSYCHOLOG / SEKSUOLOG / PSYCHOTERAPEUTA Czas trwania wizyty  Cena
Konsultacja psychologiczna / psychoterapia indywidualna 50 - 60 min 140,00 - 150,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa, psychoterapeuty - pierwsza wizyta 60 min  160,00 - 200,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa, psychoterapeuty - kolejna wizyta/terapia 50 min 160,00 zł
Konsultacja psychologiczna / psychoterapia par lub rodzin 90 min  260,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa, psychoterapeuty par lub rodzin - pierwsza wizyta 90 min 300,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa, psychoterapeuty par lub rodzin - kolejna wizyta/terapia 90 min 260,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa w języku angielskim - pierwsza wizyta 70 min 250,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa w języku angielskim - kolejna wizyta/terapia 60 min 200,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa par lub rodzin w języku angielskim - pierwsza wizyta 100 min 350,00 zł
Konsultacja psychologa seksuologa par lub rodzin w języku angielskim - kolejna wizyta/terapii 100 min 300,00 zł

 

INNI SPECJALIŚCI Czas trwania wizyty Cena
Konsultacja specjalistyczna endokrynologiczna 20 min 180,00 zł
Konsultacja specjalistyczna seksuologiczna (lekarska) - pierwsza wizyta 30 min 200,00 zł
Konsultacja specjalistyczna seksuologiczna (lekarska) - kolejna wizyta 20 min 180,00 zł
Konsultacja specjalistyczna u dietetyka/psychodietetyka 50 min 150,00 zł

 

GRUPY I TRENINGI Czas trwania Cena
Trening relaksacyjny indywidualny 50min

150,00 zł

Trening relaksacyjny grupowy   500,00 zł
Trening Mindfulness   1100,00 zł
Grupa terapeutyczna 1 spotkanie 90,00 zł

 

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA Czas trwania wizyty Cena
Wizyta konsultacyjna u neuropsychologa 90 min 320,00 zł
Wizyta kontrolna u neuropsychologa 45 min 160,00 zł
Test osobowości MMPI-2 wraz z omówieniem*   350,00 zł
Test IQ Wechslera wraz z omówieniem*   300,00 zł

* W celu umówienia się prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią.

POZOSTAŁE USŁUGI Czas trwania wizyty Cena
Wizyta konsultacyjna do Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego 60 min 280,00 zł
Wizyta konsultacyjna do uzyskania pozwolenia na broń 60 min 280,00 zł
Wizyta konsultacyjna do uzyskania licencji detektywa 60 min 280,00 zł
Pomoc w wyborze lub zmianie zawodu 60 min 200,00 zł
Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych 60 min 200,00 zł
Przygotowanie do rozmów negocjacyjnych 60 min 250,00 zł
Mediacje 90 min 260,00 zł
Badanie EEG standardowe z opisem  1 szt. 150,00 zł
Opinia psychologiczna1) 1 szt. 150,00 - 500,00 zł
Zaświadczenie psychologa seksuologa, psychoterapeuty dla celów orzeczniczych 1 szt. 1000,00 - 3000,00 zł
Zaświadczenie lekarskie lub psychologiczne poza wizytą2) 1 szt. 50,00 zł
Zaświadczenie lekarskie na temat dotychczasowego leczenia poza wizytą2) 1 szt. 190,00 zł
Fototerapia 30 min. 40,00 zł
Wystawienie recepty poza wizytą 1 szt. 50,00 zł
Udostępnienie kopii dokumentacji medycznej3) 1 szt. 0,34 zł
Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej3) 1 szt. 9,68 zł
Udostępnienie odpisu/wyciągu dokumentacji medycznej na nośniku elektronicznym3) 1 szt. 1,94 zł
Nieodwołanie wizyty na 24h przed terminem4) 1 wizyta 50% lub 100%
Zabiegi pielęgniarskie - iniekcja leku5) 1 wizyta 100,00 - 500,00 zł
Zabiegi pielęgniarskie - podanie leku5) 1 wizyta 50,00 - 500,00 zł

 

1) Opinia psychologiczna jest przygotowywana najpóźniej 2 miesiąca od przeprowadzonej diagnozy. Czas realizacji to 14 dni roboczych od złożenia wniosku o przygotowanie opinii.

2) Lekarz/ psycholog ma prawo odmówić wystawienia zaświadczenia poza wizytą, czas realizacji do 7 dni roboczych.

3) Nie dotyczy udostępniania pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie. Udostępnienie dokumentacji następuje bez zbędnej zwłoki.

4) Standardowa kwota to 50% ceny za wizytę, wyjątek stanowią pacjenci w trakcie psychoterapii, u których płatność ustalana jest indywidualnie w umowie zawartej pomiędzy pacjentem a terapeutą.

5) Dotyczy wizyt w Poradni Przyszpitalnej - Myśliborska.

Cennik usług przeznaczony dla pacjentów objętych opieką ambulatoryjna w Poradni Przyszpitalnej - Myśliborska

 

BADANIA DIAGNOSTYCZNE Ilość Cena
Aminotransferaza alaninowa (ALT) 1 szt. 14,00 zł
Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 1 szt. 14,00 zł
APTT 1 szt. 12,00 zł
Badanie ogólne moczu 1 szt. 15,00 zł
Białko C-reaktywne 1 szt. 20,00 zł
Białko całkowite 1 szt. 14,00 zł
Bilirubina całkowita 1 szt. 12,00 zł
Cholesterol całkowity 1 szt. 14,00 zł
Cholesterol HDL 1 szt. 14,00 zł
Cholesterol LDL 1 szt. 20,00 zł
CK (kinaza keratynowa) 1 szt. 20,00 zł
CK-MB (kinaza keratynowa – izoenzym sercowy aktywny) 1 szt. 32,00 zł
D-dimery 1 szt. 43,00 zł
Ferrytyna 1 szt. 30,00 zł
Fibrynogen 1 szt. 15,00 zł
Fosfataza alkaliczna (ALP) 1 szt. 14,00 zł
FT3 (wolna trijodotyronina) 1 szt. 28,00 zł
FT4 (wolna tyroksyna) 1 szt. 28,00 zł
Glukoza 1 szt. 10,00 zł
Hemoglobina glikowana (HbA1c) 1 szt. 31,00 zł
Kortyzol 1 szt. 37,00 zł
Kreatynina w surowicy 1 szt. 14,00 zł
Kwas foliowy 1 szt. 34,00 zł
Kwas moczowy w surowicy 1 szt. 14,00 zł
Lipidogram 1 szt. 35,00 zł
Lit ilościowo 1 szt. 45,00 zł
Magnez w surowicy 1 szt. 15,00 zł
Mocznik w surowicy 1 szt. 14,00 zł
Morfologia 1 szt. 15,00 zł
OB 1 szt. 10,00 zł
Potas w surowicy 1 szt. 15,00 zł
Prokalcytonina ilościowo 1 szt. 135,00 zł
PT, INR 1 szt. 15,00 zł
Sód w surowicy 1 szt. 15,00 zł
Troponina T 1 szt. 43,00 zł
TSH (tyreotropina) 1 szt. 27,00 zł
Wapń całkowity w surowicy 1 szt. 12,00 zł
Witamina B12 1 szt. 40,00 zł
Witamina D3 metabolit 25 (OH) 1 szt. 65,00 zł
Żelazo w surowicy 1 szt. 16,00 zł

Kwalifikacje oraz zabiegi realizowane w Poradni Przyszpitalnej - Myśliborska 

TMS Czas trwania  Cena
Konsultacja psychiatryczna - kwalifikacja do TMS  60 min. 400,00 zł
Konsultacja psychiatryczna w trakcie leczenia TMS 60 min. 400,00 zł
Pakiet podstawowy (20 zabiegów) + konsultacja psychiatryczna - podsumowanie leczenia TMS 60 min. 4900,00 zł
Pakiet uzupełniający (10 zabiegów) + konsultacja psychiatryczna - podsumowanie leczenia TMS  60 min.  2500,00 zł

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.