Całościowe zaburzenia rozwojowe - Autyzm, zespół Aspergera etc.

Całościowe zaburzenia rozwojowe (CZR) to grupa wrodzonych zaburzeń, które najczęściej dotykają sfery motorycznej, percepcji oraz komunikacji.

Opis dolegliwości

CZR to rozpoczynające się w dzieciństwie nieprawidłowości w relacjach społecznych, rozwoju sfery motorycznej oraz często występujące opóźnienie rozwoju mowy. Dzieci z CZR charakteryzuje stereotypowy ograniczony wzorzec zainteresowań i zachowań.

Do całościowych zaburzeń rozwojowych zaliczamy m.in.:

- Autyzm dziecięcy

- Autyzm atypowy

- Zespół Retta

- Zespół Hellera

Całościowe zaburzenia rozwoju diagnozuje specjalistyczny zespół składający się z psychologa, psychiatry, logopedy po przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z rodzicami i wnikliwej obserwacji dziecka. Specjaliści współpracując ze sobą przygotowują optymalny plan terapeutyczny dla danego pacjenta.

Program leczenia zależy przede wszystkim od takich czynników jak: wiek dziecka, stan zdrowia i historia medyczna, rodzaj i stopnień zaburzeń, podatność dziecka na określone działania.

Plan terapeutyczny obejmuje zwykle: terapię grupową ( w tym Trening Umiejętności Społecznych – TUS ), psychoterapię indywidualną dziecka, terapię logopedyczną oraz psychoedukację, warsztaty dla rodziców.

Wczesna diagnoza CZR pozwala na podjęcie szybkich działań, mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.

ZADZWOŃ

ZADZWOŃ

Chcesz umówić się na wizytę konsultacyjną lub dowiedzieć więcej na temat leczenia w naszych placówkach?

801 90 90 90

Serwis internetowy www.klinikiallenort.pl wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies.